Ska du byta fackförbund?

Att byta fackförbund är enkelt och sker oftast online, via telefon eller mejl, oavsett om du behöver byta för att du har bytt arbetsplats eller om du helt enkelt hittat bättre villkor via någon annan facklig anslutning. Det enklaste är alltid att kontakta det fackförbund som du vill byta till och stämma av med dem hur det fungerar i din situation – många gånger kan fackförbunden hjälpa dig med hela processen men det beror lite på hos vilket fack du har och ditt nuvarande medlemskap. I annat fall kan du behöva kontakta din aktuella sammanslutning och be om en uppsägning av ditt medlemskap.

Ska du stanna kvar inom samma yrkeskategori men vill byta fackförbund är det oftast enklare än om du helt byter bransch. Se till att du också har koll på eventuella uppsägningstider, något flera fackförbund tillämpar, så att du inte står där och behöver betala för två medlemskap i onödan.

Det finns flera anledningar till att byta fackförbund – håll dig uppdaterad om vilka förmåner och villkor som gäller i ditt medlemskap, för genom att vara ansluten till rätt förbund kan du dels sänka dina månadskostnader och dels få bättre villkor för såväl försäkringar som a-kassa.